O nas

Rynek obrotu walutami jest obecnie nasycony.

To właśnie dlatego powinni Państwo zwrócić uwagę na nas: Kantor Saska. Nasz sukces osiągnąć możemy jedynie poprzez zdobycie wiernych klientów. Właśnie dlatego, nasz zespół niezwykle zaangażowany w rynek obrotu walutami ZAWSZE przygotowuje dla Was doskonałe i bardzo konkurencyjne ceny! Obsługujemy osoby fizyczne oraz osoby prawne.
Kantor znajduję się przy ulicy Wandy 16/5 w Warszawie na Saskiej Kępie.

Ceny hurtowe:

Ceny hurtowe obowiązują od równowartości 3500 PLN. Prosimy o powoływanie się na ceny internetowe przy kasie. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom. Prosimy o potwierdzenie kursu telefonicznie przed wymianą! Rezerwacje do 30 minut. Płatność tylko gotówką. Tabela kursów jest aktualizowana w godzinach pracy kantoru. Zapraszamy!

Transakcje podlegające rejestracji:

Każda transakcja finansowa o równowartości 15000 EUR (w przeliczeniu według średniego kursu NBP z danego dnia) jest transakcją podlegającą rejestracji, która wymaga szczególnych środków bezpieczeństwa.
1). W przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli – ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nie posiadającej nr. PESEL, lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu.
2). W przypadku osób prawnych – zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres, numer idetyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i nr. PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nie posiadającej nr. PESEL, osoby reprezentującej tę osobę prawną.